با توجه به علاقمندی شما عزیزان درنگهداری مجموعه ای متفاوت آکواریومی و با درنظرگرفتن گستره متفاوت این مجموعه ها و هزینه های نامتعارف نگهداری و همچنین نبود اطلاعات کامل نگهداری موجودات زیستی آکواریوم، این شرکت با هدف هزینه متعارف نگهداری - روش آسان مصرف و نهایتا لذت نگهداری این موجودات زنده در محیط آکواریوم، اقدام به تولید مواد مورد نیاز هر طیف بصورت آسان و دردسترس برای مصرف کننده نموده تا بهترین شرایط نزدیک تعادل طبیعی مورد نیاز را برای مجموعه خود مهیا سازید.

امید است با ارائه نظرات و پیشنهادات خود هرچه بیشتر ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید.


لطفاً جهت مطرح کردن هرگونه سئوال با پست الکترونیکی info@aqualife.ir تماس حاصل فرمایید