محافظ آب آکواریوم

تفسیر محصول :خنثی کننده مواد مضر موجود در آب لوله کشی، جهت از بین بردن کلر، کلرآمین و آمونیاک موجود در آب غیر سمی برای کلیه ماهیان، گیاهان و موجودات زنده آب شیرین قابلیت اثر گذاری در 5 دقیقه، سهولت در مصرف، بدون اثر گذاری در اسیدیته یا قلیائیت آب در دوز مصرف.

دوز مصرف : معادل 5 میلی لیتر (یک درب پر) برای 50 لیتر آب آکواریوم در دمای اطاق دور از نور آفتاب نگهداری شود قبل از مصرف خوب تکان دهید دور از دسترس اطفال نگهداری شود

شفاف کننده آب

تفسیر محصول : شفاف کننده آب آکواریوم قابل استفاده در انواع آکواریوم های آب شیرین، غیــر سمی برای انواع ماهیان پس از استفاده آب کمی کدر خواهد شـد که پس از 12 ساعت ، آب شفاف می گردد. با توجــــه به کیفیت آب می توان این عمل را در چند مرحله انجام داد.

دوز مصرف : معادل 5 میلی لیتر (یک درب پر) برای 50 لیتر آب آکواریوم در دمای اطاق دور از نور آفتاب نگهداری شود قبل از مصرف خوب تکان دهید دور از دسترس اطفال نگهداری شود

کاهنده کربنات و اسیدیته

تفسیر محصول : کاهنده میزان کربنات و اسیدیته آب، قابل مصرف جهت ماهیان آب شیرین. قابلیت اثر گذاری در 5 دقیقه. بهتر است ابتدا به آب مصرفی اضافه و پس از اثر گذاری به آکواریوم اضافه نمائید، با کنترل میزان اسیدیته و کربنات آب، مقدار واقعی مصرف بدست می آید.

دوز مصرف : معادل 5 میلی لیتر (یک درب پر) برای 50 لیتر آب لوله کشی در دمای اطاق دور از نور آفتاب نگهداری شود قبل از مصرف خوب تکان دهید دور از دسترس اطفال نگهداری شود

تقویتی ویتامین

تفسیر محصول :محلول تقویتی ویتامین مخصوص انواع ماهیان آب شیرین، حاوی کلیه ویتامین ها و عناصر کمینه مورد نیاز ماهیان. قابل استفاده به صورت مستقیم در آب آکـــواریوم و یا به صورت افزودنـی به غذای مصرفی ماهیان..

دوز مصرف : معادل 5 میلی لیتر (یک درب پر) برای 50 لیتر آب آکواریوم در دمای اطاق دور از نور آفتاب نگهداری شود قبل از مصرف خوب تکان دهید دور از دسترس اطفال نگهداری شود

ضد عفونی کننده

تفسیر محصول : محلول ضـــــد عفونـی کننــده جهت آکواریوم های آب شیرین. جهت درمان های عفونی و میکروبی و به صورت مصرف دوره ای برای ضدعفونی آکواریوم های آب شیرین

دوز مصرف : معادل 5 میلی لیتر (یک درب پر) برای 25 لیتر آب آکواریوم، هفته ای یکبار. در دمای اطاق دور از نور آفتاب نگهداری شود قبل از مصرف خوب تکان دهید دور از دسترس اطفال نگهداری شود

ضد ایک

تفسیر محصول : محلول ضـــد ایک قابل استفـاده در درمان ماهیان مریض آکواریوم آب شیرین.

دوز مصرف : معادل 5 میلی لیتر (یک درب پر) برای 25 لیتر آب آکواریوم. سه روز پس از افزودن دارو نصف آب آکواریوم تعویض و در صورت مشاهده مریضی دستور درمان تا بهبودی کامل تکرار شود. برای تقویت از ویتامین استفاده شود. در دمای اطاق دور از نور آفتاب نگهداری شود قبل از مصرف خوب تکان دهید دور از دسترس اطفال نگهداری شود

ضد فارچ

تفسیر محصول : محلول ضد قارچ در ماهیان آب شیرین قابل استفاده در درمان ماهیان مریض. به صورت افزودنی جهت ضد عفونی تخم ماهیان

دوز مصرف : معادل 5 میلی لیتر (یک درب پر) برای 25 لیتر آب آکواریوم. سه روز پس از افزودن دارو نصف آب آکواریوم تعویض و در صورت مشاهده مریضی دستور درمان تا بهبودی کامل تکرار شود. در دمای اطاق دور از نور آفتاب نگهداری شود قبل از مصرف خوب تکان دهید دور از دسترس اطفال نگهداری شود

ضد حلزون

تفسیر محصول :از بین بـرنده کلیه نرم تنان مضر (حلزون ها و ...) در آکواریوم آب شیرین. جهت اثرگذاری کامل در دو دوره با فاصله چهارده روز استفاده گردد و سپس آب آکواریوم تعویض شود. در آکواریوم های با اسیدیته پایین مقدار مصرفی آن به نصف کاهش یابد.

دوز مصرف : معادل 5 میلی لیتر (یک درب پر) برای 25 لیتر آب آکواریوم در دمای اطاق دور از نور آفتاب نگهداری شود قبل از مصرف خوب تکان دهید دور از دسترس اطفال نگهداری شود

لطفاً جهت مطرح کردن هرگونه سئوال با پست الکترونیکی info@aqualife.ir تماس حاصل فرمایید

گوشتخوار

پیشنهاد شرکت آکوالایف جهت مشتریانی که از مجموعه ماهیان گوشتخوار استفاده میکنند

گیاهخوار

پیشنهاد شرکت آکوالایف جهت مشتریانی که از مجموعه ماهیان گیاهخوار استفاده میکنند

دیسکس

پیشنهاد شرکت آکوالایف جهت مشتریانی که از مجموعه ماهیان دیسکس استفاده میکنند

ضد قارچ

پیشنهاد شرکت آکوالایف جهت مشتریانی که مجموعه آنها دچار قارچ میباشد

ضد ایک

پیشنهاد شرکت آکوالایف جهت مشتریانی که مجموعه آنها دچار ایک میباشد

ضد حلزون

پیشنهاد شرکت آکوالایف جهت مشتریانی که مجموعه آنها دچار حلزون میباشد